Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 10 năm 2023

Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023

Kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 9 năm 2023