ĐỔI TÊN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

> Đối với cá nhân, hộ gia đình:

> Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi tên hợp đồng dịch vụ cấp nước theo mẫu (Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất; hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà, đất có xác nhận của công chứng nhà nước (Bản photo có kèm bản gốc để đối chiếu)

– Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất

– Chứng minh nhân dân (Bản photo)

> Thời gian giải quyết:

- Trong tháng

> Đối với cơ quan, tổ chức:

> Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị đổi tên hợp đồng dịch vụ cấp nước theo mẫu (Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY) hoặc công văn đề nghị

– Giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo có kèm bản gốc để đối chiếu)

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất; hợp đồng thuê nhà, đất có xác nhận của công chứng nhà nước (Bản photo có kèm bản gốc để đối chiếu)

– Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất

– Công văn hoặc đơn của chủ HĐSD nước đồng ý cho đổi tên hợp đồng dịch vụ cấp nước

> Thời gian giải quyết:

- Trong tháng