ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

Hồ sơ bao gồm:

– Đề nghị cấp nước sạch (Theo mẫu lấy tại phòng dịch vụ Khách Hàng hoặc TẠI ĐÂY!)

– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận về nhà, đất hợp pháp và đăng ký tạm trú dài hạn tại địa chỉ ghi trong giấy chứng nhận về nhà, đất (Bản photo có kèm bản gốc đối chiếu)

 

– Trường hợp khách hàng chỉ có giấy chứng nhận về nhà, đất, giá nước được tính theo giá sinh hoạt cao nhất hoặc có đơn đề nghị thoả thuận riêng giữa Công ty khách hàng để đảm bảo quyền lợi của hai bên

 

Thời gian giải quyết:

Trường hợp đủ điều kiện cấp nước: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ đầy đủ hợp lệ của khách hàng, không tính thời gian xin phép đào hè đường;

 – Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: trả lời khách hàng (qua điện thoại) sau 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng.

ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Hồ sơ bao gồm:

– Đề nghị cấp nước sạch (Theo mẫu lấy tại phòng dịch vụ Khách Hàng hoặc TẠI ĐÂY!);

– Quyết định thành lập doanh nghiệp

 

– Giấy phép xây dựng hoặc giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê nhà. Đồng thời có công văn của chủ sở hữu đất ủy quyền chấp thuận đấu nối cấp nước

 

Thời gian giải quyết:

Trường hợp đủ điều kiện cấp nước: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ đầy đủ hợp lệ của khách hàng, không tính thời gian xin phép đào hè đường;

 

– Trường hợp không đủ điều kiện cấp nước: trả lời khách hàng (qua điện thoại) sau 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của khách hàng.