TĂNG ĐỊNH MỨC

> Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin bổ sung định mức sử dụng nước sinh hoạt theo mẫu (Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY)

– Hộ khẩu của chủ HĐSD nước và hộ khẩu các hộ xin tăng định mức (Bản photo có kèm bản gốc để đối chiếu)


– Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất

> Thời gian giải quyết:

Trong thời gian 01 tháng