KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH, THAY THẾ ĐỒNG HỒ ĐO NƯỚC

> Hồ sơ bao gồm:

– Khách hàng làm đơn đề nghị kiểm định đồng hồ đo nước (Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY)

 

> Thời gian giải quyết:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được yêu cầu của khách hàng