Lịch Sử Hình Thành Của Công Ty

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông tiền thân là Trạm cấp nước do người Pháp xây dựng, công suất ban đầu chưa đến 1.000m3 /ngày đêm và chỉ phục vụ riêng cho các cơ quan, trại lính và dinh thự của các quan lại thời Pháp thuộc. 

Ngày 06/10/1954, tỉnh Hà Đông được hoàn toàn giải phóng, trạm cấp nước được Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Đông giao lại cho Ty Kiến trúc- Thủy lợi quản lý. 

Ngày 25/02/1957, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Đông có Quyết nghị về việc chuyển Nhà máy nước thị xã Hà Đông sang Xí nghiệp quốc doanh- có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nước máy, phục vụ các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của khối cơ quan, xí nghiệp và dân sinh trong khu vực Thị xã Hà Đông. 

Trong hơn nửa thế kỷ qua, đất nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử: vừa chiến đấu thống nhất tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới, mở cửa hội nhập với thế giới để phát triển kinh tế và giữ vững hòa bình. Trong quá trình xây dựng và phát triển để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ, Công ty đã đổi tên nhiều lần:

– Ngày 25/02/1957: theo Quyết nghị số 14 Trạm cấp nước Hà Đông đổi tên thành Nhà máy nước Hà Đông.

– Ngày 01/12/1992: Nhà máy nước Hà Đông đổi tên thành Công ty cấp nước Hà Đông theo quyết định số 486/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây.

– Ngày 14/05/2010: Công ty cấp nước Hà Đông đổi tên thành Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/05/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

Quá Trình Phát Triển Của Công Ty

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông tiền thân là một cơ sở cấp nước được tiếp quản sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Cơ sở sản xuất ban đầu chỉ có 01 giếng khoan và hệ thống lắng lọc chậm, công suất khai thác 1.000 m3/ngày đêm. 

Nghị quyết số 14 ngày 25/02/1957 của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Đông quyết định chuyển cơ sở cấp nước Hà Đông sang Xí nghiệp quốc doanh với tên gọi: Nhà máy nước Hà Đông – Có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nước máy, phục vụ các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của khối cơ quan, xí nghiệp và dân sinh trong khu vực Thị xã Hà Đông.

Tập thể CBCNV Nhà máy nước Hà Đông thời kỳ đầu sau năm 1975
Tập thể CBCNV Nhà máy nước Hà Đông thời kỳ đầu sau năm 1975
Giai đoạn 1957 – 1960 của Nhà máy nước Hà Đông
Giai đoạn 1957 – 1960 của Nhà máy nước Hà Đông

Giai đoạn 1957 – 1960, do nhu cầu phát triển của Hà Đông trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và giải phóng miền Nam – Nhà máy đã được nâng công suất lên 5.000m3/ngày đêm. 

Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước hoàn toàn được tự do. Để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội trong tình hình mới, năm 1976, Nhà máy nước Hà Đông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Sơn Bình đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước với công suất 16.000m3/ngày đêm

Đồng thời cho xây dựng tuyến ống φ150 Cầu Đen, tuyến ống φ200 Tô Hiệu, tuyến ống φ150 Trần Đăng Ninh, tuyến ống φ200 Quang Trung – Hà Nội nhằm phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước

Tuy được đầu tư mở rộng nhưng so với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội, dân số Thị xã Hà Đông (cũ) phát triển quá nhanh, nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, đến năm 1989 Công ty có quy mô công suất là 16.000m3/ngày đêm chỉ đáp ứng được 60% – 70% nhu cầu dùng nước.

Đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân và phù hợp với cơ chế quản lý mới cần sự thay đổi. Quyết định số 486/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đổi tên Nhà máy nước Hà Đông thành Công ty Cấp nước Hà Đông – đầu tư cơ sở cấp nước số II Ba La với công suất thiết kế 20.000m3/ngày đêm đã mang lại dáng dấp đổi thay cho tập thể Công ty vào thời điểm đó.

Năm 1997, cơ sở cấp nước số II Ba La được đầu tư hoàn thành đơn nguyên 1 và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân với công suất 10.000m3/ngày đêm. Đồng thời tại cơ sở I Bà Triệu được đầu tư nguồn vốn OFCF năm 1998 đã hoàn thiện: cải tạo, trang bị lại máy móc thiết bị đảm bảo đủ công suất thiết kế là 16.000m3/ngày đêm (do quá trình sử dụng từ năm 1976 -1998 hiện trạng sản xuất tại cơ sở I chỉ đạt 10.000 – 12.000m3/ngđ).

Lễ khánh thành bàn giao cơ sở I Bà Triệu – Hà Đông
Lễ khánh thành bàn giao cơ sở I Bà Triệu – Hà Đông

Như vậy, đến năm 1998 Công ty đã có tổng công suất là 26.000m3/ngày đêm

Buổi ký kết hợp đồng giữa Công ty và đối tác Cộng hòa Pháp
Buổi ký kết hợp đồng giữa Công ty và đối tác Cộng hòa Pháp

Năm 2004, Quyết định số 261 QĐ/UB ngày 12/03/2004 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã phê duyệt dự án “Cải tạo hệ thống cấp nước, chống thất thoát và nâng cao năng lực dịch vụ cấp nước Thị xã Hà Đông”. 

Nguồn vốn vay ODA (Cộng hòa Pháp) đã tạo điều kiện giúp Công ty hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng sản xuất, đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn. 

Qua đó trong năm 2005, Công ty đã làm chủ đầu tư các dự án cấp nước đô thị cho các thị trấn, thị tứ thuộc 8 huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Đan Phượng, Hoài Đức

Hoàn thành giai đoạn 1 (2009 – 2010) Dự án phát triển cấp nước Việt Nam (tuyến cạnh tranh giai đoạn 2) do Ngân hàng thế giới World Bank tài trợ từ năm 2005 – 2012 cấp nước cho thị trấn: Trôi (huyện Hoài Đức), Phú Minh (huyện Phú Xuyên) và xã Tân Hội (huyện Đan Phượng).

Năm 2009, Công ty đã hoàn thành dự án “Cải tạo hệ thống cấp nước, chống thất thoát và nâng cao năng lực dịch vụ cấp nước Thị xã Hà Đông” trong đó hoàn thiện cơ sở II Ba La với công suất 20.000m3/ngày đêm, nâng công suất tối đa của Công ty đạt 36.000m3/ngày đêm. 


Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn trên địa bàn Quận Hà Đông, từ tháng 6/2010, Công ty đã chủ động tiếp nhận nguồn nước Sông Đà với công suất tối đa 35.000m3/ngày đêm, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai mở rộng hệ thống cấp nước cho nhiều khu vực cuối nguồn trong Quận như: phường Dương Nội, Yên Nghĩa, Đồng Mai, Biên Giang … hướng tới xây dựng dự án Trạm cấp nước số III Dương Nội tiếp nhận nguồn nước Sông Đà đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân tại các phường và vùng lân cận.

Hòa chung không khí lao động hăng say đang ngập tràn trong tất cả nơi sản xuất, ngày 14/5/2010, Công ty rất vinh dự được Thành phố Hà Nội phê duyệt Quyết định số 2168/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cấp nước Hà Đông thành Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông với số vốn điều lệ là 53 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2014, Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông tại Quyết định số 5236/QĐ-UBND với vốn điều lệ là 230 tỷ đồng và tách các Xí nghiệp trực thuộc trở thành các Chi nhánh.


CBCNV Công ty lao động hăng say dọn dẹp vệ sinh khánh thành cơ sở II Ba La
CBCNV Công ty lao động hăng say dọn dẹp vệ sinh khánh thành cơ sở II Ba La

Qua nhiều năm xây dựng, phát triển và hoạt động, đến nay Công ty đã trở thành doanh nghiệp Nhà nước hạng I mạnh về nhiều mặt của ngành Xây dựng và Thành phố Hà Nội.