CẢI TẠO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Nâng cao, di chuyển vị trí đồng hồ…

– Đơn đề nghị cải tạo hệ thống cấp nước theo mẫu (Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY)

> Thời gian giải quyết:

- Trong thời gian 03 ngày làm việc (Kể từ ngày tiếp nhận đơn)