Hà Nội: Hơn 7.000 hộ dân huyện Thanh Oai sẽ được dùng nước sạch

Ngày 19/02/2019, Liên danh Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty CP Quốc tế Sơn Hà vừa được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận giao là nhà đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch liên xã Bình Minh, Thanh Cao, Thanh Mai (huyện Thanh Oai).
Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 709/QĐ-UBND vừa ban hành, UBND TP Hà Nội chỉ đạo xây dựng 1 trạm bơm điều tiết áp lực trên đường ống với công suất 7.200m3/ngày đêm tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai; đồng thời xây dựng các tuyến đường ống truyền dẫn, mạng lưới dịch vụ; đấu nối cấp nước cho toàn bộ 100% các hộ dân trong phạm vi dự án với tổng số hộ đấu nối dự kiến khoảng 7.306 hộ gia đình (bao gồm cả đồng hồ).

Tổng mức đầu tư các hạng mục công trình này tạm tính hơn 131,7 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 26,35 tỷ đồng (chiếm khoảng 20% tổng mức đầu tư của dự án). Nguồn vốn còn lại từ vốn vay Quỹ đầu tư Phát triển thành phố, vay thương mại và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác hơn 105,4 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư của dự án).

Ảnh minh họa

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. Dự kiến hoàn thành dự án trong quý III/2019; giai đoạn trước mắt sử dụng nguồn từ trạm cấp nước Dương Nội công suất 30.000m3/ngày đêm.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện các quy định của Nhà nước quy định tại Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai dự án; xây dựng phương án giá bán nước phù hợp với các quy định của nhà nước và giá nước hiện hành của thành phố đang thực hiện làm cơ sở tổ chức thực hiện và hoạch toán chi phí tại doanh nghiệp; lựa chọn, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, sử dụng ống nước có thời hạn sử dụng từ 30 đến 50 năm, đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không gây ảnh hưởng đến môi trường…