Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 8h30′ – 11h30′ ngày 17/3/2023

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CẤP NƯỚC TỪ 8H30′ – 11H30′ NGÀY 17/3/2023