Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Công ty

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HaDoWa) tổ chức Khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng để CBCNV chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn lao động trong công tác, ngày 21/8/2022 Công ty nước sạch Hà Đông (HaDoWa) tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 cho CBCNV Công ty. 

Tại buổi làm việc, người lao động Công ty HaDoWa đã được giảng viên Nguyễn Thế Kỷ tới giảng dạy, trực tiếp phổ biến những nội dung căn bản của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các nội dung liên quan. Qua đó, giúp cho CBCNV Công ty HaDoWa nắm rõ, có thêm kiến thức, hiểu biết góp phần đảm bảo chất lượng công việc, phát triển chất lượng dịch vụ của Công ty và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong nhiều năm qua, Lãnh đạo Công ty HaDoWa luôn nhận thức tầm quan trọng của việc huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động nên đã chỉ đạo làm tốt công tác này, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty đạt hiệu quả.

Đây là khóa huấn luyện được Công ty HaDoWa tổ chức thường kỳ hàng năm, nhằm trang bị cho CBCNV những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực. Đặc biệt, khóa học còn tổ chức huấn luyện đưa ra một số tình huống, sự cố giả định khi xảy ra mất an toàn lao động, tai nạn lao động từ điều kiện làm việc thực tế để các học viên trải nghiệm và giải quyết các tình huống cấp bách đó, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người và tài sản cho doanh nghiệp khi xảy ra tại nạn lao động.

Các học viên tham gia học tập đã bàn luận sôi nổi, đưa ra các giải pháp khắc phục trong các tình huống nguy cơ mất an toàn và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giúp khóa huấn luyện trở nên hiệu quả hơn, tạo ra bầu không khí của lớp học luôn thoải mái, vui vẻ và thu được kết quả học tập tốt. Đây cũng là cơ sở để Công ty HaDoWa tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, cấp chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CBCNV Công ty.