Các hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Công ty nước sạch Hà Đông

Các hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Công ty nước sạch Hà Đông

Công đoàn ngành XD Hà Nội trao tặng điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cho Công đoàn Công ty
Các hoạt động Công đoàn của Công ty luôn được Công đoàn ngành XD đánh giá cao
Công đoàn Công ty tham gia sôi nổi các hoạt động được Công đoàn Ngành Xây dựng tổ chức
Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
Quỹ "Tấm lòng vàng" của Công đoàn Công ty đã chia sẻ kịp thời đến những gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn
Các hoạt động văn hóa thể thao Công đoàn Công ty tổ chức diễn ra sôi nổi, đầy ắp tiếng cười