Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn thanh niên Công ty Nước sạch Hà Đông

Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn thanh niên Công ty nước sạch Hà Đông

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2019
Giao lưu tổ chức Hội trại thanh niên với Công ty VIWASUPCO
Hội trại thanh niên giữa các Chi đoàn Công ty nhân ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3
Đoàn thanh niên Công ty chung tay góp sức cùng các hoạt động tình nguyện trên địa bàn
Đoàn thanh niên Công ty hoạt động sôi nổi trong các phong trào thanh niên tình nguyện
Đoàn thanh niên Công ty tham gia Chương trình tình nguyện tại Vân Đồn - Quảng Ninh