Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng khóa XIV lần thứ 2

         Ngày 5/7/2023, Ban Chấp hành công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV đã tiến hành bầu 21 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 17.000 đoàn viên. 

       Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV đã Bầu ra Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV gồm 06 đồng chí, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XIV.

        Cũng trong khuôn khổ hội nghị, tập thể Ban Chấp hành khóa XIV đã tập trung đoàn kết thống nhất cao thông qua dự thảo quy chế hoạt động BCH, UBKT, phân công nhiệm vụ các đồng chí UV BCH, UBKT, Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn Ngành Xây dựng HN và triển khai các công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

        Đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu cho rằng, Ban chấp hành công đoàn ngành nhiệm kỳ mới đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và của ngành, phối hợp hiệu quả với cấp ủy và đơn vị tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác thiết thực, đổi mới, hiệu quả, coi trọng chất lượng, sâu sát, hướng về cơ sở, vì người lao động.

         Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng đề nghị công đoàn ngành cần quan tâm đổi mới công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; đẩy mạnh đối thoại giữa người người đứng đầu với người sử dụng lao động; nắm vững tình hình tư tưởng của công nhân viên chức lao động toàn ngành nhất là trong bối cảnh cổ phần hóa để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính.