Thanh toán tiền nước qua các ngân hàng và đơn vị trung gian

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THANH TOÁN QUA MOBILE BANKING HOẶC INTERNET BANKING CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THANH TOÁN QUA CÁC VÍ ĐIỆN TỬ

THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁCH HÀNG CẦN BIẾT