Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

      Sáng ngày 29/3/2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HaDoWa) đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; đồng chí Lại Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty HaDoWa cùng các đồng chí lãnh đạo và công nhân viên, người lao động đại diện của 04 Tổ công đoàn trực thuộc.

       Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, sự nỗ lực của BCH Công đoàn Công ty nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

      Một là: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của sự phát triển nhanh chóng từ các trang mạng xã hội. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

      Hai là: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc; tổ chức đóng góp quỹ để hỗ trợ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19…

      Ba là: Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần cải thiện năng suất lao động, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

      Bốn là: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

      Thay mặt Đảng ủy Công ty, Đồng chí Lại Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với BCH Công đoàn Công ty khóa mới cần chủ động, tích cực nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh mà Đảng và UBND Thành phố Hà Nội giao.

       Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, đề nghị BCH Công đoàn Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua.

         Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí, bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028.

      Với tinh thần “Đổi mới – dân chủ – đoàn kết – phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch hà Đông lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh đẹp được ghi nhận tại Đại hội: