Biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022

Biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022

Ngày 24/6/2022, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã biểu dương 120 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và biểu dương 47 cháu con CNVCLĐ đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2021 – 2022 và 50 cháu con CNVCLĐ khó khăn trong ngành.

Nhận thức tầm quan trọng của các gia đình CNVCLĐ, trong năm qua Công đoàn ngành đã triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Các cấp Công đoàn ngành luôn quan tâm công tác tuyên truyền, truyền thông cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng như CNVCLĐ về công tác gia đình; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông về công tác gia đình, về bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Theo đánh giá, 120 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu của ngành Xây dựng Hà Nội được Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương tại Hội nghị thực sự là điểm sáng để các gia đình học tập và noi theo. Những tấm gương gia đình tiêu biểu, mẫu mực, đã và đang góp phần tạo nên những thực thể xã hội khỏe mạnh, đủ sức chống lại những yếu tố tiêu cực, những mặt trái của xã hội, cần được biểu dương, tôn vinh và ghi nhận để nhân rộng ra toàn xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã biểu dương các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, các cháu đạt học sinh giỏi Thành phố và nhấn mạnh thông qua những hoạt động cụ thể của các cấp Công đoàn ngành đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ và gia đình.

Từ kết quả của ngày hôm nay, ông Nguyễn Chính Hữu lưu ý các cấp Công đoàn ngành cần quan tâm, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông. “Công đoàn ngành cần tăng cường, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, 100% CĐCS phải tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, lan tỏa các cách làm hay của các đoàn viên được vinh danh ngày hôm nay”