Thông báo thổi xả tuyến ống DN100,DN150 – Khu đô thị Văn Khê từ 8h00″ – 18h00″ ngày 14/4/2023