Thông báo triển khai Tổng đài CSKH và áp dụng HĐĐT, tra cứu thông tin trên Website Công ty

THÔNG BÁO 
v/v triển khai Tổng đài chăm sóc khách hàng và chính thức áp dụng Hóa đơn điện tử, tra cứu thông tin trên Website