Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”

       Sáng ngày 8/6/2023, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

        Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng đang cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, công tác, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028.

       Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIII.

       Trong đó, nổi bật là thực hiện chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hàng năm, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn chủ trì, khởi xướng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

       Trong 5 năm qua, đã có 14.292 lượt CNVCLĐ được Công đoàn Ngành và CĐCS trợ cấp với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng;  tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”; các hoạt động nhân dịp “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”… với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Nhờ đó, uy tín của tổ chức Công đoàn không ngừng được nâng cao, khẳng định được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng trong tình hình mới. Song song với công tác chăm lo đời sống cho người lao động, các cấp Công đoàn Ngành đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động thi đua nhằm đưa các sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực.

        Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện của Công đoàn ngành trong nhiệm kỳ 2023-2028. Qua đó, các tổ chức Công đoàn cơ sở cần tiếp tục chú trọng nhiệm vụ đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và công tác phát triển đoàn viên. Để làm tốt nhiệm vụ đó cần nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn ở cơ sở; chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở…

      Với phương châm hành động: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội cũng đã thống nhất bầu 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV. Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Phùng Văn Chung giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn ngành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

     Cũng tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty đã vinh dự được bầu trong 21 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khóa XIV.

* Một số hình ảnh tại Đại hội: