Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Từ ngày 15/09 đến ngày 16/09/2022, 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HaDoWa) đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HaDoWa) gồm 130 Đảng viên chính thức và có 3 chi bộ trực thuộc theo 3 Khối phòng, ban, xí nghiệp trực thuộc. Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng trình tự, thời gian, qui định điều lệ Đảng cũng như chuẩn bị chu đáo văn kiện, trang trí khánh tiết và nhân sự.

Các đồng chí khách mời, đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, kiểm điểm đánh giá hoạt động của các Ban Chi uỷ. Trong nhiệm kỳ 2020-2022 các Ban chi ủy đã không ngừng được củng cố, kiện toàn; thực hiện tốt việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng về chính trị, tư tưởng; phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các đơn vị trong Công ty; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững khối đoàn kết tập thể giữa Ban lãnh đạo Công ty và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đ/c Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Khối Kinh doanh

Bên cạnh những thành tích đạt được, các Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2020–2022, các Chi bộ đã đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022- 2025; Đại hội cũng đã lắng nghe các tham luận của các Đảng viên trong các Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của các Chi bộ nhiệm kỳ tới.

Trong công tác nhân sự, các Chi bộ đã bầu ra Ban Chi ủy, chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, uy tín theo quy định của Đảng. Các cuộc bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc.

Các đồng chí Đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội Khối Sản xuất

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HaDoWa) nhiệm kỳ 2022-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và kết thúc thành công tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Đồng chí Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng
Đồng chí Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng đồng chí Hoàng Văn Thắng - Đảng ủy viên, Tổng giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội
Ban chi ủy Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2025 tặng quà tri ân tới đồng chí Hoàng Văn Thắng - Đảng ủy viên, Tổng giám đốc Công ty, nguyên Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các đồng chí đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Đại hội Chi bộ Khối Kinh doanh
Đồng chí Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Khối Kinh doanh nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội
Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe những chỉ đạo sâu sắc từ đồng chí Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội Chi bộ Khối Sản xuất
Tổ kiểm phiếu làm việc khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch tại Đại hội Chi bộ Khối Sản xuất
Đồng chí Lại Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Khối Sản xuất nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội